Home

Lecsapódás fogalma

Fizika - 7. évfolyam Sulinet Tudásbázi

Halmazállapotok és halmazállapot-változások - Kémi

  1. 5.6. Lecsapódás - A lecsapódás fogalma. Pára, köd. 5.7. Termikus kölcsönhatás - Különböző hőmérsékletű testek termikus kölcsönhatása. - Fajhő. 6. A hangkeltés - A hangerősség. 6.1. Hallás, a fül - A fül felépítése, az egyes részek fizikai feladata. - A hallás, hangerősség, hallásküszöb, hangtompítás. 6.2
  2. A forrás a folyadékok gyors átalakulása gőzzé.Ez jellemzően akkor jön létre, ha a folyadékot olyan hőmérsékletre melegítjük, amikor a gőz nyomása nagyobb a külső nyomásnál, ekkor az anyag belsejében gőzfázis keletkezik, és a gőz buborék formájában távozik, ezt a (nyomástól függő) hőmérsékletet nevezzük forráspontnak
  3. Párolgás, lecsapódás: az m tömegű folyadék ugyanakkora hőmérsékletű gőzzé alakításához szükséges hőmennyiség: Q=L p × m, itt L p a párolgáshő. Lecsapódáskor ugyanekkora hő szabadul fel

Forrás és lecsapódás

  1. Lecsapódás, fagyás Amikor a gőzt hűtjük, a légnemű anyagból folyadék lesz -ez a lecsapódás. Az anyag energiája csökken, a környezetnek adja át az energiát. Amikor a folyadék megszilárdul, az a fagyás A rendszer energiája csökken, a környezeté nő. Pl. égések, fagyás, lecsapódás
  2. A légnemű halmazállapotban ugyanazon anyag lehet vagy gáz vagy gőz. Egyszerűen kifejezve: ha a légnemű anyag hőmérséklete annak kritikus hőmérséklete alatt van, akkor azt gőznek nevezzük, ha a hőmérséklete a kritikus felett van, akkor azt gáznak hívjuk, a folyékony halmazállapotú anyag neve pedig folyadék
  3. el, viszont a fagyás, lecsapódás depozíció hőenergiát szabadít fel . olvadás fagyás párolgás lecsapódás szublimáció depozíci

Szó: lecsapódás Kapcsolódó szavak: lecsapódás lecsapódás exoterm, lecsapódás jelensége, lecsapódás fogalma, lecsapódás wikipédia, lecsapódásgátlós wc ülőke, lecsapódás definíció, lecsapódásmentes wc ülőke, lecsapódás hő, lecsapódás fizika, lecsapódás wik 'őz fogalma •A köznapi szóhasználatban a gőzolyan légnemű anyag, amely általánosan ismert körülmények között légköri nyomáson, szobahőmérsékleten a tapasztalat szerint folyadékként, esetleg szilárd anyagként viselkedik. •A folyékony anyagok valamely mértékben mindig gőzölögnek párolognak, é Lecsapódás: Ez a párolgással és a forrással ellentétes irányú halmazállapot-változás, vagyis a gáz halmazállapotú anyag folyadékká válik. Ez a hőmérséklet csökkentésével érhető el. Ha télen rálehelünk az üvegablakra, akkor a leheletünkben lévő vízgőz folyékonnyá válik a hideg hatására. telített gőz, páratartalom fogalma. Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik. A folyamatokat befolyásoló tényezők. A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból A halmazállapotok és a halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) alapvető jellemzői. Az anyag halmazállapotainak részecskemodellje. Egyszerű eszközök biztonságos használata, eszközkészítés. Jelenségek megfigyelése, változók azonosítása

lecsapódás) bemutatása, az ellentétes irányú folyamatok felismerése. A víztakarékosság, az édesvíz-készlet védelme fontosságának felismerése. .Magyar nyelv és irodalom: a hajózás mint téma, a csillagképekhez kötődő mítoszok, mondák Anyagi rendszerek állapotai - szilárd anyagok - saját alakjuk van saját térfogatuk van alig összenyomhatóak alkotóelemeik kristályrácsban helyezkednek el képződés: lecsapódás (gáz, gőz), fagyás (folyadék) kristályrácsok típusai: molekularács, fémes rács, ionrács, atomrács allotrópia jelensége: egy elem többféle kristályrácsban fordul elő pl.: (szén - gyémánt - grafit - fullerének - nanocsövek) (kén: rombos, monoklin, amorf) Szilárd anyagok.

  1. olvadás- és fagyáspont, párolgás, forrás, lecsapódás, moláris párolgáshő, tenzió, forráshőmérséklet, (normális) forráspont fogalma, kritikus nyomás és hőmérséklet, gázok viselkedése kritikus hőmérséklet alatt és felett, szublimáció, szublimációs nyomás
  2. Galilei lejtő, négyzetes úttörvény, hely-idő, sebesség-idő, Gyorsulás fogalma, gyorsulás idő Párolgás és lecsapódás (forrás) A párolgás (forrás), lecsapódás jellemzői. A halmazállapot
  3. gőz, páratartalom fogalma - Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik - A folyamatokat befolyásoló tényezők - A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból - Fajhő, hőkapacitás, belső energia, hőmérséklet fogalma, mértékegységei
  4. A tehetetlenség, a tömeg és az inerciarendszer fogalma Feladat: A rugós ütközőkkel ellátott kocsik és a rájuk rögzíthető súlyok segítségével tanulmányozza a rugalmas A lecsapódás jelensége - a gázok nyomása Feladat: A lombikból kevés víz forralásával hajtsa ki a levegőt! A lombikot zárja le egy léggömbbel.

A fagyás az olvadás ellentéte. Akkor következik be fagyás, amikor valamilyen folyadékot hűtünk. Ha egy üvegkádba egy kis pohár vizet helyezünk, a pohár köré pedig jeget teszünk, akkor a vízben lévő hőmérő higanyszála lefelé indul el, tehát a víz hőmérséklete csökkenni fog Kohéziós és adhéziós erő fogalma, a nedvesítés jelensége, a felületi feszültség fogalma, hajszálcsövesség A felületi feszültség és a hozz

Fizika - Párolgás,forrás,lecsapódás

Forrás (átalakulás) - Wikipédi

Tartalmak Az anyag fogalma, az anyagok jellemzése. Az anyag szerkezete, a részecskekép. Gázok, folyadékok és szilárd anyagok tulajdonságai. Forrás és lecsapódás . A teljesítmény . A hatásfok Tevékenységek A hőközlés, fajhő, égéshő, olvadáshő, fagyáshő, párolgáshő, forráshő, teljesítmény fogalmak szabatos. Exoterm szó jelentése: Kémia: Azokat a változásokat, amelyekben az anyag belső energiája csökken, a környezet belső energiája nő, exoterm folyamatoknak nevezzük. Ezek szintén lehetnek fizikai és kémiai változások is. Fizikai: fagyás, lecsapódás. Kémiai: égés. A fa égése exoterm folyamat. Az exoterm folyamatok egy részét fűtésre használhatjuk harmatpont fogalma Az a hőmérséklet, amelynél a levegő nedvességtartalma éppen kicsapódik. Épületekben rendszerint úgy jön létre a lecsapódás, hogy a meleg levegő hideg felülettel érintkezik, lehűl, a feleslegben lévő vízgőz folyadékká válik

Az útvonalrajz fogalma, készítése és használata a gyakorlatban. térbeli mérési adatok felhasználása számításokban, becslés, nagyítás, kicsinyítés, mérés, mértékegységek használata 23. Mit kell tudni a térképről? A térkép fogalma. Hogyan ábrázol a térkép? A kisebbítés mértéke, a méretarány fogalma 49. A forrás, lecsapódás Forrás, lecsapódás; forráspont, forráshő. Hőmennyiség, forráshő és a tömeg összefüggése. Csapadék keletkezése (harmat, dér, zúzmara, ónos eső) Forrás és lecsapódás kísérleti mérése, grafikus ábrázolása, a grafikon értelmezése. Forráshő és hőmennyiség kiszámítás Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok. A halmazállapot-változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák. Az olvadáspont, forráspont fogalma. Az olvadáshő, forráshő értelmezése. A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása. Munka és.

Fizika - 17.hét - Halmazállapot változáso

fogalma. Egyszerű példák Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik. - A folyamatokat befolyásoló tényezők. - A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból. Bonyolult példák 18. alkalom: Közép szint Emelt szint Optik Halmazállapot-változások a természetben: olvadás és fagyás, párolgás és lecsapódás. A szél fogalma, iránya. A csapadék keletkezése, csapadékformák. A szélsőséges időjárási viszonyok által okozott hazai veszélyhelyzetek (árvíz, villámcsapás, erdőtűz, szélvihar, hóvihar) és azoknak megfelelő magatartás Az energia számos formája Az energia a fogalma, jele, mértékegysége. Az energia-megmaradás törvénye Fogalmak, összefüggések ismétlése, rendszerezése Csapadék keletkezése (harmat, dér, zúzmara, ónos eső) Forrás és lecsapódás kísérleti mérése, grafikus ábrázolása, a grafikon értelmezése. Forráshő és.

A molekulaalak fogalma, meghatározó tényezői, fajtái (lineáris, háromszög alakú, V-alakú, tetraéderes, trigonális piramis), kötésszög. Fagyással óvni a fagytól? Halmazállapotok és halmazállapot-változások: olvadás és fagyás, párolgás és lecsapódás, szublimáció és kondenzáció. Forrás. A forráspont. A teljesítmény fogalma, régi és új mértékegységei (lóerő, kilowatt). Testek egyensúlyi állapota, az egyensúly feltétele. lecsapódás, olvadás, fagyás, szublimáció). A nyomás és a halmazállapot-változás kapcsolata. Kölcsönhatások határfelületeken (felületi feszültség, hajszálcsövesség). Lakóházak vizesedése Az atompálya fogalma, a kvantumszámok jelentése, lehetséges értékei, az s, p, d és f atompályák jellemzése. Héj és alhéj fogalma. Elektronhéjak feltöltődésének alapelvei, adott rendszámú atom elektronszerkezetének felírása. 2. Elsőrendű k. émiai kötések. Ionos kötés jellemzése. Kovalens kötés jellemzése Internetes fizikakönyv nem csak középiskolásoknak. Tartalomjegyzék. Felhasználási feltételek: A honlapon található teljes anyag csak közvetlen tanulási-tanítási célra használható. Más (nyomtatott vagy elektronikus) kiadványban történő felhasználása csak a szerző írásos engedélyével történhet

A helyzeti energia Az energia fogalma, emelési munka, helyzeti energia 28. A mozgási energia Gyorsítási munka, mozgási energia 29. Munkatétel A munkavégzés és az energiaváltozás Párolgás, forrás, lecsapódás A párolgás folyamata, gyakorlati alkalmazások 70. A forrás és a lecsapódás A folyamatok vizsgálata. A halmazállapot változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák. Az olvadáspont , forráspont fogalma. Az olvadáshő , forráshő értelmezése. A halmazállapot- változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása. Munka és energi rendezetlenség fogalma. Példákban értelmezze a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát. Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fogalmakat konkrét esetekre (pl. gőzgép, belső égésű motor). Ismerje a hűtőgép működési elvét. Ismerje a másodfajú perpetuum mobile megvalósíthatatlanságát

Sók fogalma, sóoldatok kémhatása erős sav-erős bázis sójának, erős sav-gyenge bázis sójának, illetve gyenge sav-erős bázis sójának esetén. Adott só oldata kémhatásának megállapítása. 19. Komplexképződési folyamatok Komplex vegyületek fogalma, központi ion, ligandum, koordinációs szám fogalma gőz, telített gőz, páratartalom fogalma • Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik • A folyamatokat befolyásoló tényezők • A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontbó Matematika szóbeli felvételi témakörök a 9. évfolyamra Gondolkodási módszerek -A ha, akkor logikai művelet alkalmazása.-Állítások és azok megfordításainak megfogalmazása.-Szöveges feladatok értelmezése, a feladat megoldása és a szöveg alapján történő ellenőrzése. -A tanult halmazműveletek alkalmazása.-Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása.

Fizika - 7

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény lecsapódás) Hőterjedés. Folyadékok viselkedése hőmérséklet-változáskor. Szilárd testek hőtágulása. Számításos feladatok megoldása. Elektrosztatika. Elektrosztatikai alapjelenségek. A Coulomb-törvény. Az elektromo 5. Halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások energia, belső energia (fogalma, jele, mértékegysége) belsőenergia-változás, exoterm, endoterm folyamatok halmazállapot-változás energiaváltozásának vizsgálata hőmérsékletméréssel (jég melegítése) 6-7 Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet változásának szempontjábó Az elektromos áram fogalma, kapcsolata a fémes vezetőkben zajló töltésmozgással. A zárt áramkör. Jelenségek, alkalmazások: Volta-oszlop, laposelem, rúdelem, napelem. Párolgás és lecsapódás (forrás). 8 A párolgás (forrás), lecsapódás jellemzői. Halmazállapot-változások a természetben - Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik. - A folyamatokat befolyásoló tényezők. - A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból. - A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések..

Halmazállapot - Wikipédi

Természetes elektromos potenciál kialakulása kút-környezetben Fázis fogalma, fázisátalakulások fajtái (37§1, 37§3, 38§) Átalakulási hő (38§3) Fázisdiagramok (39§1) Olvadás és fagyás (39§2) Párolgás, forrás, lecsapódás (39§3, 39§4) Transzportfolyamatok (II.C bevezető szöveg) Hővezetés (47§1) Hőáramlás (47§2. -DVD 27. Szilárd halmazállapot Kristályos és amorf anyagok fogalma. Rácsenergia. Molekularács jellemzői. Ionrács jellemzői. Fémrács jellemzői. Fémrács típusai. Rétegrács Rácstípusok meghatározása-DVD. 28. Halmazállapot-változások Olvadás és fagyás. Párolgás és lecsapódás. Forrás és desztilláció. Szublimáció.

10. Az elektromos áram - Az elektromos áram fogalma, áramforrások, az elektromos áramkör. - Ohm törvénye. - Az áram hőhatása-teljesítménye, munkája, gyakorlati vonatkozások fogalma, Egyenes vonalú egyenletes mozgás, Átlagsebesség. Egyenes vonalú egyenletesen mozgás, Mikola-csöves mérés 2. Galilei lejtő, négyzetes úttörvény, hely-idő, sebesség-idő, Gyorsulás fogalma, gyorsulás idő Párolgás és lecsapódás (forrás) A párolgás (forrás), lecsapódás jellemzői. A halmazállapot. Legyen fogalma a radioaktív izotópok mesterséges előállításának lehetőségéről és tudjon példákat a mesterséges radioaktivitás néhány gyakorlati alkalmazására a gyógyászatban és a műszaki gyakorlatban. Maghasadás. Tömegdefektus, tömeg-energia egyenértékűség. A láncreakció fogalma, létrejöttének feltételei rendezetlenség fogalma. Példákban értelmezze a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát. Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fogalmakat konkrét esetekre (pl. gőzgép, belső égésű motor) Párolgás, lecsapódás, energiaáramlás Párolgás A radioaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, hatásának megismerése az élő szervezetre Radioaktív sugárzások A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi lehetőségei

Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2014. május-júniusi érettségi emelt szintű szóbeli vizsgáinak témaköreit. A vizsgákat június 5. és 13. között tartják: itt vannak a tételek fizikából 8000. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. TITKÁRSÁG IGAZGATÓ:tel/fax: (22) 502-250 IGAZGATÓHELYETTESEK, TANÁRI: tel: (22) 502-251 munkacsy.szervezes. A szóbeli vizsgán a jelentkezőknek a három tantárgy közül kettőből kell felvételizniük, választásuk szerint. Kémia Halmazállapotok Az anyagok csoportosítása (elemek, vegyületek, keverékek) Oldatok (sűrűség, tömegszázalék) Fizikai és kémiai változások A kémiai reakciók fajtái (egyesülés, bomlás; exoterm, endoterm; sav-bázis, redoxi folyamatok) Az anyagok képlet Párolgás és lecsapódás: 232: A forrás: 236: Eletkrosztatika: 246: Az elektromos állapot és az elektromos töltés: 246: Az elektromos állapot keletkezésének anyagszerkezeti modellje: 249: Coulomb törvénye: 253: Az elektromos mező fogalma, az elektromos térerősség: 256: A feszültség és a potenciál: 260: Az elektromos. Halmazállapot-változások a természetben: olvadás és fagyás, párolgás és lecsapódás. A szél fogalma, iránya. A csapadék keletkezése, csapadékformák. A szélsőséges időjárási viszonyok által okozott hazai veszélyhelyzetek (árvíz, villámcsapás, erdőtűz, szélvihar, hóvihar) és azoknak megfelelő veszélyhelyzeti

Zalakerámia árlista - zalakerámia premium flex csempe és

Lecsapódás - fordítások, szinonímák, nyelvtan

A szilárd tüzelőanyagok felosztása - A belső energia fogalma és növelése súrlódási munkával és termikus kölcsönhatás közben. - A fajhő, a hőmennyiség és az égéshő fogalma és meghatározása. - Halmazállapot-változások: olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás Reakcióhő, égéshő, képződéshő, oldáshő fogalma Alapszabály, hogy minél magasabb a hő­mérséklet, annál gyorsabb a száradás ill. a kikeményedés. • a tartósságot, azaz a filmréteg védőképességét. Harmatpont : Az a hőmérséklet ( t0 ), ahol a (hűtött) levegő vízgőzzel telítetté válik és megkezdődik a lecsapódás. Nulla o C alatti levegő esetében dérpontról. Exoterm folyamat fogalma: A folyamat során hő szabadul fel és adódik át a környezetnek, a rendszer energiája eközben csökken. Példa: égé ; Az exoterm (exo - kifelé) azt jelenti, hogy a reakció hőt termel, hő szabadul fel a reakció közben, amit kisugároz a környezetbe Forrás endoterm vagy exoterm Honnan tudjam, hogy ezek endo-vagy exoterm folyamatok . Forrás: az Eb(r) nő (a víz vagy oldat melegszik) --> hőelnyelő ==> exoterm.Párolgás: endoterm, ezért fázol Mivel a rendszer aspektusából nézzük a folyamatokat, így a forrás endoterm (mivel hőt közlünk a rendszerrel, tehát hőt nyel el) Endoterm=hőfelvevő lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák. Az olvadáspont, forráspont fogalma. Az olvadáshő, forráshő értelmezése. A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások értelmezése. Munka és energi

Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztes képzé

lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák. Az olvadáspont, forráspont fogalma. Az olvadásh ő, forrásh ő értelmezése. A halmazállapot- változás közben bekövetkez ő energiaváltozáso Párolgás, lecsapódás. párolgáshő, telített és telítetlen gőz Forrás, forráspont, forráshő Szublimáció Telített és telítetlen gőz Az elektromágneses hullám fogalma, terjedési sebessége vákuumban Az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, ultraibolya,.

A térerősség fogalma, (egyszerű konkrét esetekben - homogén tér, ponttöltés tere- az erőtér kvalitatív jellemzése, erővonalak).A feszültség fogalma. lecsapódás jellemzése. a nyomás szerepe a halmazállapot-változásokban. halmazállapot-változások energetikai vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő. A hőterjedés - Párolgás, lecsapódás - Párolgáshő fizika - Forrás, forráspont, forráshő - Szublimáció - Cseppfolyósíthatóság - Telített és telítetlen gőz - Jég, víz, gőz - A váltakozó áram fogalma - Generátor, motor, dinamó - Pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség. a.) fogalma: A katalizátorok olyan anyagok, amelyek a reakciót meggyorsítják, a reakciósebességet növelik azáltal, hogy a reakciót kisebb aktiválási energiát igénylő úton vezetik át. b.) tulajdonságai: - A kiindulási anyagok valamelyikével kölcsönhatásba lépnek és átmeneti terméket képeznek Honnan tudom eldönteni azt, hogy egy gáz egy gázpalackba töltés után cseppfolyós lesz-e, vagy továbbra is halmazállapotú marad? A LÉGKÖRBEN csak a víz az egyedül olyan anyag, amely szilárd-, cseppfolyós- és gázhalmazállapotban egyaránt előfordul? A jód szobahőmérsékleten és normál légköri nyomáson szilárd, míg a.

Párolgás fogalma - a párolgás a folyékony anyagok

Mit nevezünk írásban jelöletlen teljes hasonulásnak? Halmazállapotok, halmazállapot-változások: gáz, folyadék, szilárd anyag tulajdonságai, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, olvadás, szublimáció fogalma. Az elaboráció (kidolgozás) az egyik legfejlettebb. Automatizált gépi tanulás: a mély fogalom más fogalma A forrás-lecsapódás és az olvadás-fagyás jelensége. Az olvadáspont-fagyáspont, forráspont, olvadáshő-fagyáshő, párolgáshő fogalma. Tüzelőanyagok égéshője. A melegítéshez szükséges energia. A fajhő fogalma. (A víz nagy fajhőjének jelentősége a gyakorlatban.) Munka és hő Melegítés munkavégzéssel

A termodinamika II. főtétele, az entrópia fogalma: Reverzibilisnek nevezzük az olyan termodinamikai folyamatokat, amelyek visszafelé is A párolgással és a forrással ellentétes folyamat a lecsapódás vagy kondenzáció. Title: Microsoft Word - 184_8.doc Author Párolgás, lecsapódás. Párolgáshő, telített és telítetlen gőz, forrás, forráspont, forráshő Rendezettség, rendezetlenség - értse, hogy mit jelent termodinamikai értelemben a rendezettség, rendezetlenség fogalma. Példákban értelmezze a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát. Hőerőgépek. Hatásfok. A fotoeffektus fogalma, magyarázata, alkalmazása. A foton. A fény részecske és hullámtulajdonsága 18. Atommodellek, az atom elektronszerkezete Klasszikus atommodellek: T-modell, Rutherford-modell. Az atommag. A Bohr-modell 19. Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag felépítése Párolgás és lecsapódás. Forrás. E folyamatok energetikai vizsgálata. A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati alkalmazásának ismerete. Az egyenáram Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. Ohm törvénye. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás..

A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása. A megtett út és a menetidő ki-számítása. Az egyenletesen változó mozgás Az egyenletesen változó mozgás. A sebesség változásának fel-ismerése, a gyorsulás fogalma. rás, lecsapódás - jellemzése Fázisok fázis diagramm, párolgás és lecsapódás (kondenzáció), fiziszorpció kemiszorpció deszorpció, telített gőznyomás és hőmérséklet függése. Aktivációs energia. A forrás fogalma, Clausius - Clapeyron egyenlet. Az elpárolgó anyag mennyisége (Langmuir formula), permeáció. 4. Gyakorlati számításo Az erő fogalma. Az erő alak- és mozgásállapot-változtató hatása. Erőmérés rugós erőmérővel. Az erő mozgásállapot-változtató (gyorsító) hatása - Newton II. axiómája. A tömeg, mint a tehetetlenség mértéke, a tömegközéppont fogalma. Erőtörvények, a dinamika alapegyenlete. A rugó erőtörvénye Az intercepció fogalma a lombozat általi vízvisszatartást jelöli. Ez a víz újból elpárologhat és közvetlenül visszajuthat a légkörbe. A lombkorona feletti és a talajt elérő csapadék aránya nagymértékben függ a lombkorona fedettségtől, annak sűrűségétől, ill. attól, hogy milyen fajokból áll a növényzet Nukleáris kölcsönhatás fogalma és tulajdonságai. Kötési energia, tömeghiány fogalma és értelmezése. Energia felszabadulással járó folyamatok. Atomreaktor, fúziós rektor. Szilárd Leó, vagy Teller Ede, vagy Wigner Jenő élete és munkássága. Radioaktív bomlás. A radioaktív bomlás fajtái, ezek jellemző Tűzvédelem- szigetelés= teljes védelem. A szigetelés a fűtő-, szellőző- és klímaberendezések egyre fontosabb részévé válik. A Rockwool szigetelőanyagok a légtechnikai vezetékekben hatékonyan működnek mint hőszigetelő, tűzvédelmi és hangszigetelő anyagok, részben pedig a páralecsapódás csökkentésére szolgálnak