Home

Szakdolgozat címlap

Szakdolgozat címlapok. Szakdolgozat belső címlap (példa) Letöltés. Szakdolgozat külső címlap (példa A szakdolgozat formai követelményei. 1. Címlap. Külső címlap: A szakdolgozat feliraton kívül csak a szerző nevét, és a beadás évét kell feltüntetni. Belső címlap: Szerepel rajta az egyetem és a tanszék neve, a szerző neve és szakiránya, a dolgozat címe, valamint a témavezető neve és az évszám. 2 Szakdolgozat belső címlap Author: Bm Created Date: 1/20/2016 8:09:49 AM Keywords ().

Szakdolgozat felépítése — sablon szakdolgozat írásáhozFestmény-másolatok | Imrik Zsófia festő-restaurátor művész

Szakdolgozatok keresése. Könyvtárunk a zárvatartás ideje alatt is szeretne segítséget nyújtani ahhoz, hogy a korábbi szakdolgozatok olvashatók legyenek. A szabadon elérhető szakdolgozatokat bárhonnan el lehet olvasni, VPN használata nélkül is. Ide azok a dolgozatok tartoznak, amelyeknek nyilvánossá tételéhez készítőik. A szakdolgozat borítója egy viszonylag egyszerű formátumot követ, és a szakdolgozat kötését végzők is ismerik ezeket: Szakdolgozat - Név - Hely - Év feltüntetése arany, nyomott technikával, fekete keményborítón. Csak semmi kreatív ötletelés! Belső címlap

Szakdolgozat címlapok Turizmus és Földrajztudományi Intéze

 1. t a konzulens neve és beosztása is
 2. Szakdolgozat címlap-előlap a szakirányon. 1 fájl(ok) 28.24 KB. Zárt tartalom! Szakdolgozat formai követelményei a teológia szakon. 1 fájl(ok) 83.62 KB. Zárt tartalom! Szakdolgozat formai követelményei a szakirányon. 1 fájl(ok) 65.71 KB. Zárt tartalom!.
 3. dig egyértelmű a két típus között
 4. árium vezetővel A szakdolgozat megírásának, illetve az abszolutórium megszerzésének a feltétele két félév szaksze
 5. A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI . KARI szabályozás: A külső borítón az alábbi adatok szerepeljenek: a) a SZAKDOLGOZAT felirat. b) a készítő neve és a szak. c) a dolgozat készítésének éve . A belső borítón: a) a szakdolgozat címe (idegen nyelven készült dolgozat esetén magyarul is); (alatta a SZAKDOLGOZAT szó
 6. szakdolgozati témalap formáját a Tanulmányi Osztály határozza meg. 2.4. A jelentkezés akkor válik véglegessé, amikor a hallgató a Szakdolgozat I. tantárgyat felveszi, és a szakdolgozati témalapot leadja. 3. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének célja az, hog

A szakdolgozat formai követelményei DE

A szakdolgozat a következő fejezetekre, elemekre tagolódhat: Címlap; Tartalomjegyzék; Problémafelvetés; A dolgozat elméleti háttere; A vizsgált témával kapcsolatos hazai és nemzetközi elméleti szakirodalom bemutatása, legfontosabb megállapításainak ismertetés 2. A szakdolgozat készítésének formai követelményei . 2.1. Borítólapok kivitele és felirata (1. sz. melléklet) A külső borítók kék színűek, keményfedeles kötés ajánlott! Belső címlap feliratai: Egyetemi címer (színes, lap tetején, középre rendezve) A szakdolgozat címe (felső harmadban, középen A dolgozat tartalomjegyzékét a címlap után következő lapon kell elhelyezni. Formázás. Különleges látványelemek. A szakdolgozat vagy diplomamunka tudományos értekezés, olvasójára szövegével - átgondolt, érthető mondataival, világos érvelésével kell hatnia címlap nem kap oldalszámot, az első számozott oldal a tartalomjegyzéktől indul, 2. sorszámmal. A szövegben lévő címek előtt és után - azok fontosságától függően, a jobb áttekinthetőség végett - üres sort kell kihagyni. A diplomadolgozat terjedelme - szóközök nélkül - 70-140 ezer, a szakdolgozat Szakdolgozati tudnivalók. Az ajánlott szakdolgozati témakörök javaslatok, egyéni szakdolgozati téma választása a témavezető oktatóval történt egyeztetés után lehetséges. CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ (BA) szak_Szakdolgozati témakör javaslatok (Frissítve: 2020.12.14.) HITTANOKTATÓ (BA) szak_Szakdolgozati témakör.

Üdvözöljük az SZTE Diplomamunka Repozitórium oldalán! Üdvözöljük az SZTE. Diplomamunka Repozitórium oldalán! Tekintse meg az elmúlt héten a repozitóriumba került anyagokat. Segítünk, hogyan írj szakdolgozatot - az SZTE Klebelsberg Könyvtár módszertani tanácsai. A repozitórium tételeinek lekérdezhető statisztikai adatai szakdolgozat és diplomamunka készítési és értékelési szabályai 1. Témaválasztás 1.1.A hallgató a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet által ajánlott témajegyzékből vagy egyénileg választott és a TSTI által elfogadott témájú diplomamunkát köteles készíteni A teljes szakdolgozat feltöltése kötelező (feltöltendő a címlap, a konzulens által aláírt feladatlap, a nyilatkozat, a titkosítási kérelem, a szakdolgozat tartalmi összefoglalója magyar és idegen nyelven, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, az irodalomjegyzék, valamint minden melléklet, valamint az. A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék. A tartalomjegyzékben az egyes fejezetek címeihez az oldalszámokat jelölni kell, az oldalak számozása a belső címlap és a mellékletek kivételével minden oldalon kötelező. A fejezeteket, az alfejezeteket (arab számokkal) számozni kell, enne

Szerkezet: címlap (A minta első oldala a szakdolgozat fedlapja, a minta második oldala a belső címplap) bevezetés - max. két oldal tartalomjegyzék - a szakdolgozat elejé A szakdolgozat-írás időszaka: 3-4. félévben A dolgozat tanszéken leadásának határideje: március 31. (őszi félévben: október 31.) Formátum: a mesterszakos szakdolgozat formai követelményei Kötelező melléklet: nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről (kitöltve a dolgozatba köttetni!

A szakdolgozat vázlat első eleme a címlap. Többnyire a címlap felépítését előre meghatározzák az oktatási intézmények, melyek honlapjáról letölthetünk egy mintát is. Általában felülre kerül az egyetem/főiskola megnevezése, alá a kar neve, valamint a szak feltűntetése. Középre szokás tájolni a szakdolgozat címét A szakdolgozat beadandó példányát fekete vagy sötétkék kemény borítóval, aranybetűs felirattal, vagy arannyal kiemelt alapon feketebetűs felirattal kell benyújtani. A szakdolgozat felépítése: - Külső borító - Belső címlap - Belső címlap (angol nyelven Belső címlap (2. sz.) Szakdolgozati bírálólap (3. sz.) Az irodalmi hivatkozás módja (4. sz.) Szakdolgozati témaválasztó lap (5. sz.) 7 1. sz. melléklet (külső címlap) SZAKDOLGOZAT Kiss Péter Tamás NYÍREGYHÁZA, 2006. 8 2. sz. melléklet (belső címlap) NYÍREGYHÁZI FŐISKOL

Fejezetek az általános földtan témaköreiből I

Szakdolgozatok, TDK dolgozatok és PhD disszertációk elektronikus változatait Debreceni Egyetem elektronikus Archívum Hallgatói dolgozatok gyűjteménye tárolja. A gyűjteményben karok szerint böngészhet, vagy közvetlenül kereshet dolgozat címére és a szerzőjére is SZAKDOLGOZAT [TITKOS] Hallgató Neve. Építészmérnöki BSc szak. 20XX [Gerincen:] Hallgató Neve, 20XX [TITKOS] [A kötetborító kemény, fekete fedéssel, a gerincfelirat arany betűkkel készüljön.] [Belső címlap formátum] ÉPÍTÉSZ-, ÉPÍTŐ- ÉS KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR [TANSZÉK NEVE] SZAKDOLGOZAT [TITKOS] A dolgozat címe. Szakdolgozatok, diplomamunkák. Választható szakdolgozat és diplomamunka témák. Szakdolgozat borító. Diplomamunka borító. Szakdolgozat / diplomamunka jelentkezési lap. Határidő: adott év április 15. Földtudományi Intézet

Szakdolgozatok - Címlap BGE PSZK Könyvtá

 1. Belső címlap a jobboldali ábrán) megfelelően. Tartalomjegyzék A szakdolgozat tagolásának megfelelően készítendő, a fejezetek arab számokkal jelölendőek. A tartalomjegyzéknek és a belső címlapnak sincs oldalszáma. Bevezetés Célja az olvasó figyelmének felkeltése, a szakdolgozat témájának ismertetése és
 2. Kemény borító, belső címlap A szakdolgozatot a kiírt határidőre két bekötött példányban kell beadni. A kötésnek elegáns változata a fekete vászonkötés aranyozott felirattal. A kemény borítón legfelül az egyetem ne-vét, középen nagyobb betűkkel a Szakdolgozat címet, alatta jobboldalon a jelölt nevét, alu
 3. A szakdolgozat írása közben folyamatosan jelölni kell, hol milyen irodalmat használtál fel, majd a szakdolgozat végén készíteni kell irodalomjegyzéket. A jelölésre vonatkozó szabályok intézményenként eltérőek lehetnek
 4. A PTE Levéltár publikus szakdolgozat jegyzékei. A PTE Közgazdaságtudományi Kar hallgatóinak szakdolgozatait őrizzük öt évre visszamenőleg.A szakdolgozatokba hallgató csak egy kari oktató felhatalmazásával tekinthet bele. Az oktató által aláírt engedélyen szereplő, maximum 5 darab szakdolgozatot kölcsönözheti ki a hallgató legfeljebb egy hét időtartamra
 5. - A szakdolgozat szerkezete: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, irodalmi áttekintés, illetve a téma kifejtése (akár több fejezetben), összefoglalás, köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék. - A tartalmi szerkezet kialakításánál törekedni kell az áttekinthetőségre, a logikus felépítésre. A

Belső címlap (2. sz.) Szakdolgozati bírálólap (3. sz.) Az irodalmi hivatkozás módja (4. sz.) 1. sz. melléklet (külső címlap) SZAKDOLGOZAT Minta Mókus (név) NYÍREGYHÁZA, 2017 (BEADÁS ÉVE). 2. számú melléklet (belső címlap) Szakdolgozat címe Hallgató Nev A klasszikus értelemben vett szakdolgozat makroszerkezete. Külső címlap: a szerző és cím szerepel. A címválasztás alapszabályai: Gyakorlatilag az utolsó mozzanat; Rövid, találó, frappáns, de fednie kell a tartalmat Címlap; Szakdolgozat; Szakdolgozat . Miután szakdolgozata elkészült, mentse le pdf formátumban és töltse fel a DEA-ba. A feltöltésről visszaigazoló e-mailt kap, amit nyomtasson ki. A szakdolgozatot egy példányban bekötve és a szakdolgozat feltöltéséről kapott visszaigazoló e-mailt a dékáni körlevélben megadott. Mind a keményfedeles nyomtatott, mind a pdf formátumú elektronikusan feltöltött szakdolgozat esetén a belső címlap bal felső sarkába, három sorba írva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Deák Ferenc Továbbképző Intézet bejegyzést kell elhelyezni. Ez alatt néhány centiméterrel, középen. Címlap. Szakdolgozat. A szakdolgozat formai követelményei BA szakdolgozat értékelő lapja MA szakdolgozat értékelő lapja Szakirányú továbbképzés értékelő lapja A tanári szakdolgozati portfólió és a szakdolgozati tanulmány.

Címlap; Szakdolgozati összefoglalók; Szakdolgozati összefoglalók . A dolgozat beadásával egyidejűleg benyújtandó 1 db egyoldalas magyar és 1 db egyoldalas angol nyelvű összefoglaló a dolgozatról, ezeket nem kell bekötni a dolgozatba. Az összefoglalónak tartalmaznia kell a dolgozat címét, a feladatot biztosító vállalat. Címlap » Hallgatóknak » Diplomamunka, szakdolgozat. Diplomamunka, szakdolgozat szabályzat. Általános rendelkezések. A diplomamunka, szakdolgozat (továbbiakban dolgozat) készítésének alapvető szabályait az SZTE TVSZ megfelelő pontjai határozzák meg. A titkosítottnak minősített témák további szabályozása az 1. sz. A szakdolgozat minimum követelménye 20 oldal (a címlap és a tartalomjegyzék kivételével). A címlapot követően a Nyilatkozat című dokumentumot kell beilleszteni a szakdolgozatba, amit a tartalomjegyzék kell kövessen A tanév rendjének változásáról még nincs információ, de dé k áni hatáskörben a szakdolgozat leadási határideje az egész karra egységesen 2020. április 27. (hé tfő) 11.00 óra időpontra módosul.A határidő jogvesztő jellegű. Ahhoz, hogy április 27-én (hé tfő) 11.00 órakor a végleges leadás megtörténhessen, a szakdolgozatnak április 13-án (hé tfő) 12.00. Szakdolgozat mintafájl. Külső címlap: a Szakdolgozat megnevezést, a szerző nevét és a beadás évszámát tartalmazza; Belső címlap: szerepeljen rajta az egyetem, a kar és a szak neve, a szerző neve, a szakdolgozat címe, a beadás éve, témavezető (belső konzulens) és konzulens nev

Sablon szakdolgozat írásához Blog IQfactor

Címlap » Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk. Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk. Tisztelt Végzős Hallgatók! Tájékoztatom Önöket, hogy a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 59.§ (8) ételmében a 2020/21-es tanév őszi szemeszterében a szakdolgozatot elektronikusan a Neptun tanulmányi rendszerbe. a) A kész szakdolgozat tartalmazza a belső címlapot, az aláírt feladatlapot, a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet és az esetleges mellékleteket. b) Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben történik. c) A plágium ellenőrzés eredménye a Diplomamunka Portálra érkezik meg Word tipp: készítsünk szakdolgozatot. Elkészültünk szakdolgozatunk szövegével, ám annak megjelenése egyelőre csak egy szerkesztetlen, folyó szöveg a monitorunkon. A szakdolgozatoknak azonban jellegzetes formai követelményeknek is meg kell felelniük. Elsőként a margókat állítsuk be, az ugyanis jókora oldalszámváltozást.

A szakdolgozat készítésének célja a szakmérnök/szakember jelölt elméleti és gyakorlati EHS ismereteinek rendszerezése, megszilárdítása és alkalmazása, a választott témakör elmélyültebb tanulmányozása, az EHS szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismeretek kreatív alkalmazása, a komplex jártasság. A Debreceni Egyetem kutatóinak segítségével dolgoztak ki hatékony, új, piacképes terméket biztosító környezettechnológiai módszert a baromfitelepeken állategészségügyi és környezeti problémákat okozó baromfitrágya újrahasznosítására

A szakdolgozat készítése önálló munkát igényel, amelynek során tilos más szellemi termékével való visszaélés (plágium). V. rész 7. számú melléklet. A hallgató köteles beadott írásbeli munkájához - abba beleköttetve - csatolni azon nyilatkozatát, miszerint fegyelmi felelőssége tudatában kijelenti. Címlap; Szakdolgozat beadásra vonatkozó információk; Szakdolgozat beadásra vonatkozó információk . A szakdolgozat beadás határideje: 2021. május 21., 12:00. A két példányban elkészített, bekötött szakdolgozat leadása, valamint az e-learningbe feltöltött anyagok. Információ a szakdolgozat leadáshoz Online államvizsga előprezentáció hallgatói beosztása (2021. ápr. 22., 23. és 29.) [A lista frissült! ápr. 21.] Jelentkezés a szakdolgozat készítésére (2022. jan-feb záróvizsgához Etimológia. A tézis szó a görög θέσις, míg a disszertáció a latin dissertātiō szóból ered.. Felépítés. Egy tipikus szakdolgozat a következő elemekből épül fel: címlap, rövid kivonat, tartalomjegyzék, tartalmi rész, amely magába foglalja a különböző fejezeteket (bevezetés, irodalmi áttekintés, megállapítások stb.), és bibliográfia vagy. Címlap / szakdolgozat szakdolgozat. Szakdolgozatok formátumának korrigálása. Adatbázis tréning a könyvtárban. Adatbázis-használati tréning a Bárczin. Feliratkozás a következőre: szakdolgozat Kérdezze a könyvtárost! ELTEfind - online katalógus

Környezetvédelmi laboratórium

Címlap » Segítség szakdolgozatíróknak. Segítség szakdolgozatíróknak. Segédanyagok az előadásokhoz . Ezen az oldalon a szakdolgozati tréningek során említett segédanyagokat gyűjtöttük csokorba. Oldalunk hamarosan tovább bővül Szakdolgozati témák Bákonyi Nóra A lucerna/szója/csicsóka barnalé (fitoszérum) növényi kivonatban található tejsavtermelő baktériumok molekuláris azonosítása fermentálási célzatta Szakdolgozat, záróvizsga. Jogász Szak Záróvizsga (2020-2021 tavasz) Igazságügyi Igazgatási Szak Záróvizsga (2021) Igazgatásszervező Szak Záróvizsga (2021) Jogi Asszisztens Záróvizsga (2021) Közigazgatás-menedzser Szak Záróvizsga (2021 A szakdolgozat készítés formai előírásai és ajánlásai A szakdolgozat bekötése A szakdolgozatot kemény (fekete) fedélbe kell köttetni, amin a 4. számú melléklet szerintieket kell feltüntetni. A szakdolgozat formai előírásai Az első lapok (kötelezően) az alábbiak a) Címlap b) Feladatla - A szakdolgozat szerkezete: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, a téma kifejtése (akár több fejezetben), összefoglalás, hivatkozások, köszönetnyilvánítás. A tartalmi szerkezet kialakításánál törekedni kell az áttekinthet őségre, a logikus felépítésre

Szakdolgozatminta: megmutatjuk, milyen legyen a

- Belső címlap: szerepel rajta az Egyetem, a Kar és a Tanszék neve, Szerző neve, szakja és specializációja, a dolgozat címe, valamint a Konzulens neve és az évszám lásd e tájékoztató 1/B. mellékletét. 2) Tartalomjegyzék - A szakdolgozat belső címlapját követi a tartalomjegyzék Címlap » Hallgatóknak » Diplomamunka, szakdolgozat » Szerkezeti és formai követelmények 2. számú melléklet: A dolgozatra vonatkozó szerkezeti és formai követelmények A dolgozat alakja: A4 formátum, bekötött fekete kemény kötésben Magyar nyelvű belső címlap minta a TO honlapjáról. 5. A szakdolgozat értékelése A szakdolgozatot a témavezetőn kívül egy másik bíráló is értékeli a Tanszék által meghatározott szempontok alapján (lásd az értékelő lapot). Ha az egyik bíráló elégtelen minősítést javasol, a Tanszék vezetője harmadik bírálót.

Szakdolgozat A dolgozatok leadási határideje: 2021. április 25. éjfél - eddig a dátumig a DEA-ba is szükséges feltölteni a dolgozatokat. Formai és tartalmi alapkövetelmények az alapszakos szakdolgozatok, valamint a tanári és diszciplináris mesterszakos diplomamunkák elkészítéséhez 2016/2017. tanév - A BA, BSc alapképzési szakok mintatantervei. uSzak sorrend Szak Adatlap Mintatanterv Tantárgyleírás Szakdolgozati útmutat A plagizálást ellenőrző szoftver egy komplex egyetemi program részeként működik, melynek fontos, új eleme a Könyvtár által szolgáltatott DigiTool program, mely alkalmas digitális tartalmak kezelésére, lehetővé teszi a szakdolgozatok elektronikus formában való tárolását, archiválását és kereshetővé tételét. A. Feladat: A kész szakdolgozat leadása az előírt határidőig Figyelem! A plágiumellenőrzéskor a teljes szakdolgozat feltöltése kötelező (címlap, konzulens által aláírt feladatlap, hallgatói nyilatkozat, tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, mellékletekkel, irodalomjegyzékkel, a szakdolgozat tartalmi összefoglalója magyar és idegen nyelven) Pdf és Word. Corvinus repozitóriumok. A Budapesti Corvinus Egyetem három repozitóriumban gyűjti és tárolja az egyetemen keletkezett publikációkat, PhD dolgozatokat és szakdolgozatokat. A repozitóriumok működtetője az Egyetemi Könyvtár. A Corvinus Kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredmények.

Szakdolgozat - Adventista Teológiai Főiskol

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Diplomatervezés követő program 2.0 változa Címlap / Szakdolgozat Szakdolgozat. Utolsó frissítés: 2018. március 5. Nagyné Kurityák Anik ó. 1. Címlap Külső címlap: a szakdolgozat megnevezésen, a szerző nevén és az évszámon kívül mást nem tartalmazhat Belső címlap: szerepel rajta az egyetem, a szerző neve, szakja vagy specializációja, a dolgozat címe, valamint a konzulens neve és az évszám 2. Tartalomjegyzé B. Irodalmi, történeti jellegű szakdolgozat esetén . Belső címlap 1 oldal. A kötött példányon: szak neve, dolgozat címe, szerző, konzulens, Szeged, év. A fűzött példányon csak a dolgozat címét kell feltüntetni 2.3. A szakdolgozatra történő jelentkezés a szakdolgozati témalap kitöltésével és leadásával történik. A szakdolgozati témalap formáját a Tanulmányi Osztály határozza meg. 2.4. A jelentkezés akkor válik véglegessé, amikor a hallgató a Szakdolgozat I. tantárgyat felveszi, és a szakdolgozati témalapot leadja. 3

Közfoglalkoztatási program | Mezőgazdaság- és

Szakdolgozat típusok Nagy Gusztá

 1. Címlap. Felülre: Egyetem/főiskola neve, kar megnevezése és a szak feltüntetése. Középre: Szakdolgozat címe, alcíme alul baloldalra: szakdolgozat írójának neve és dátum, jobb oldalra konzulens neve (titulussal!). Tartalomjegyzé
 2. 1. Borító: Félkövér, nagybetűvel a dolgozat típusának megjelölése (pl. szakdolgozat stb.) középre igazítva a lap felső felében. Lap alján jobbra: név; alatta: város, évszám. 2. Címlap: a lap tetején tartalmazza a Kar megnevezését, a szakot, szakirányt (a tagozato
 3. Címlap; Szakdolgozat kiírási lap Hallgatói nyilatkozat A tartalmi követelményeket a következőek: Tartalomjegyzék A fő- és alfejezetek kerülnek megjelenítésre decimális számozással, az oldalszám feltűntetésével. A fejezetek címe és oldalszáma pontosan megegyezzen a dolgozatban szereplő címmel és oldalszámmal
 4. SZÉCHENYI ISTVÁN EgyetemAPÁCZAI CSERE JÁNOS KAR. A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA CÍME. Készítette: Hall. gató neve. hallgató. szakja, szintje [BA/MA] hallgató.
Csighy Attila | http://muvtan

Szakdolgozatokkal kapcsolatos információk - Budapesti

 1. A szakdolgozat készítésének célja az, hogy tájékoztasson a hallgató irodalmazásban, adatgyűjtésben, a szaknyelv használatában, a kísérleti módszerek és elméleti ismeretek alkotó 3.1. A dolgozat fejezetei és azok tartalma A belső címlap (2. sz. melléklet), a jogi nyilatkozat (3. sz. melléklet) és a tartalomjegyzék.
 2. Szakdolgozat írási lehetőség. Büszkék vagyunk arra, hogy sokéves tapasztalattal rendelkező, szakterületükön kimagaslóan teljesítő munkatársaink közreműködésével számos értékes és konstruktív diplomamunka készült az elmúlt években a MÁV Zrt-nél és leányvállalatainál. Miért érdemes nálunk szakdolgozatot írni
 3. B. Irodalmi, történeti jelleg ő szakdolgozat esetén Bels ı címlap 1 oldal Mindkét példányon: szak neve, dolgozat címe, szerz ı, konzulens, Szeged, év. Tartalomjegyzék 1-2 oldal A dolgozat részletes pontokba és alpontokba szedett vázlata, az egyes fejezetek.
 4. A szakdolgozat kötelező szerkezeti szövegegységei külső címlap Ld. a Formai követelmények, kötés cím alatt. belső címlap A belső címlapon, a lap tetején az intézmény, a kar és a szak neve szerepel, alatta a szakdolgozat címe. A lap alsó harmadában bal oldalt a készítő neve, jobb oldalon a témavezető neve és.

A Szakdolgozat Formai Követelménye

 1. t válaszolnia kell a dolgozatot bíráló témavezető és opponens kérdéseire, fölvetéseire. a címlap tartalma: a hallgató neve, a dolgozat.
 2. Címlap » Szakdolgozatíró konzultációk. Szakdolgozatíró konzultációk. A Könyvtár szakdolgozatíró konzultációkat kínál a Microsoft Teams-en. Segítünk eligazodni a szakirodalmi források között, rendezni a hivatkozásokat. Formai szempontból véleményezzük a dolgozat elkészült részeit
 3. Nyomtatványok, űrlapok. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel a Tanulmányi Hivatalban online ügyintézés folyik. Általános meghatalmazás
 4. dent tanultam közben ,sokszor problémába ütközve. Viszont a végeredmény ami igazán fontos , ötöst kaptam úgyhogy már nincs több gondom. Az érdem nem csak az enyém hanem a kiváló mentoromé. Innen is köszönöm neki a segítségét sosem fogom elfelejteni
Galgóczy Zsolt | http://talajesviz

www.szakdolgozat.h

A szakdolgozat lapmérete: A/4, egyoldalas. Betűtípus: Times New Roman. Betűméret: a folyó szövegben l2 pont, a fejezet-címek esetében: 14-16 pont. Sortávolság: 1.5; A címlap betűmérete: kb. 22-30 pont. Margók: alsó és felső margó 3-3 cm, a bal margó 3.5-4 cm, a jobb margó: 2.5 cm Címlap. Szakdolgozat. 2016.04.06. 11:13 | Bazsi. Szakdolgozat . Egyetemi tanulmányaink során kérdések és kételyek merülhetnek fel bennünk a szakdolgozattal kapcsolatban. Alsóbb éves hallgatóként sajnos nem sok információval rendelkezem ezzel a témával kapcsolatban, de szerencsére megfelelő segítséget kaptam Prof. dr.

Szakdolgozat, diplomamunka - ELT

Szakdolgozat részei. Címlap. Köszönetnyilvánítás (nem kötelező): Érdemes mindenek előtt a családnak és mindenki másnak megköszönni a segítséget, támogatást, ami lehetővé tette, hogy eljusson a tanulmányai során a szakdolgozat sikeres megírásáig és leadásáig. Tartalomjegyzék. Bevezető (1,5-3 oldal), a. Magyar nyelvű képzéseink: Szakdolgozati témajavaslatok. Tájékoztató a szakdolgozati konzultációról. A szakdolgozat formai kritériumai (BA, MA) Plágium nyilatkozat. Szakdolgozati értékelő lap (BA) S zakdolgozati értékelő lap (MA) Szakdolgozat hivatkozási rendje_APA-stilus. Iskolai szociális munka szakdolgozati követelmények Címlap; Hallgatóinknak; Szakdolgozat, záróvizsga Tájékozató diplomaleadásról. Tovább. Szakdolgozati követelmények (BA, MA) Tovább. Szakdolgozati követelmények (Osztatlan tanárképzés) Tovább. Záróvizsga témakörök - Alapképzések (BA Tisztelt Végzős Hallgatók! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a szakdolgozatot elektronikusan, a Neptun rendszerébe kell feltölteniük. A záróvizsgára történő jelentkezés határideje, a Neptun rendszerében kitöltött kérvénnyel: 2021. március 22. (hétfő). Azon hallgatók számára, akik már korábbi félév során leadták.

Szakdolgozati tudnivalók - KR

Belsó címlap feliratai: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Intézet a szakdolgozat címe a szerzó neve, szakja konzulens(ek) neve, beosztása Víztudományi Kar logo-ja a benyújtás helye (Baja), a benyújtás éve A szakdolgozat szerkezeti felépítése (Minta: jelen útmutató 1. sz. melléklete Szakdolgozat formai követelmények (.docx) English content Címlap Oldaltérkép Keresés Kapcsolat Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 1062 Andrássy út 69-71., Tel.:(36)(1)666-250

Campus sportfesztivál | Debreceni EgyetemRemete Attila Márió

2. A szakdolgozat kötelező szerkezeti egységei 1. Külső címlap: A lap közepére Szakdolgozat, a lap alsó harmadában középen a készítő neve, alatta évszám. 2. Belső címlap: a lap tetején az intézmény, intézet neve szerepel, alatta a szakdolgozat címe Diplomaosztó ünnepség. A Bölcsészettudományi Kar megtartja idén a diplomaosztó ünnepséget. Mestertanári és Pro Scientia Aranyérem kitüntetések. Öt Pro Scientia Aranyérmet Karunkon kívül csak az ELTE TTK hallgatói kaptak, minden más egyetemi karra kevesebb jutott Prof. Dr. Szűcs Edit, egyetemi tanár () Minőségirányítási rendszer bevezetése, meglévő rendszerek vizsgálata, auditálás Minőségügyi kontrollfolyamatok racionalizálás h-4032 debrecen, egyetem tÉr 1. | tel.: +36 52 512 900 | e-mail: szoctanszek@arts.unideb.h Az Eötvös Loránd Tudományegyetem elektronikus adatbázisában, az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT, https://edit.elte.hu) több, mint 40 000 dokumentum található, tartalma folyamatosan új anyagokkal gyarapszik.A tudástár ingyenesen hozzáférhető, teljes szövegű, tudományos szakirodalmi információforrást biztosít felhasználóinak